Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Anomália
Článek
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Tiažová a geomagnetická anomália na východ od Bratislavy