Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Aragonitové
Monografie
    NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně - Desinfekce mikrobiálního napadení aragonitové výzdoby na Oponě v ZAJ
    Zbrašovské aragonitové jeskyně : 100. výročí objevení
    Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení
Článek
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Zbrašovské aragonitové jeskyně