Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Arrow
Monografie
    Time's Arrow, Time's Cycle : Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time, Penguin Book, 1. vydání 1987, 220 stran
Článek
    STEPHEN JAY GOULD: Time's Arrow, Time's Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time