Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Artikulace
Článek
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)