Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bádene
Článek
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie