Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Báňském
Monografie
    Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě
Článek
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV