Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Barrandienských
Článek
    Geochemické typy barrandienských železných rud
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů?
    Krasovění barrandienských křemenců
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika