Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Barytu
Článek
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Geochémia západokarpatského barytu
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu