Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Berylium
Monografie
    Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
Článek
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Berylium v uhlí SHR
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?