Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biodiverzitu
Článek
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny