Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Blízkých
Monografie
    Udržitelný management přírodě blízkých oblastí
Článek
    Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat
    Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině
    Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení