Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bohatých
Monografie
    Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
Článek
    Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem)