Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Branné
Monografie
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
Článek
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jesenník
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)