Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bývalom
Článek
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej