Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bzince
Článek
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)
    Exogénne reliéfotvorné procesy modelového územia Bzince pod Javorinou (Biele Karpaty)
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince