Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cestu
Článek
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais