Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cidliny
Článek
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny