Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cielom
Článek
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu