Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cihelny
Článek
    Cihelny a vápenky stávaly na mnoha místech centra. Geologie Prahy
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích. New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Zaniklé cihelny a významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever