Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Crinoideia
Článek
    Eutaxocrinus capella sp. n. (Crinoideia, Flexibilia) from the Bohemian Lower Devonian (Zlíchovian)