Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cyklickém
Článek
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti