Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Częšci
Článek
    Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego
    Migmatytyzacja w gnejsach północnej częšci gór Sowich
    Procesy diagenetyczne v osadach karboňskich północnej częšci monokliny przedsudeckiej