Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Czlowieka
Monografie
    Zapis dzalalności czlowieka w środowisku przyrodniczym
    Zapis dzialalności czlowieka w środowisku przyrodniczym
Článek
    Dolina rzeki Świder. Zapis dzialalności czlowieka w osadach organicznych dna doliny Świdra w okolicach Stoczka Lukowskiego i Seroczyna
    Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym