Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    častiach
Článek
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach