Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    částic
Monografie
    Magnetická stabilita systému malých částic hematitu
Článek
    Mletí částic pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku a možnosti jejich dalších úprav
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Trajektoriji smeščenija častic v ploskich volnach v vjazkouprugoj anizotropnoj srede
    Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů