Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    černouhelné
Článek
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve