Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    členství
Monografie
    Členství opata C.F.Nappa (1792-1867) v Královské společnosti severských starožitností v souvislosti s jeho působností v Brně
    Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
Článek
    Udělení čestného členství České zeplitové skupiny prof. dr. F. Petrlikovi