Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    č.p
Monografie
    Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
    SRBSKÁ KAMENICE II: posouzení situace po katastrofických pohybech u čp. 159 a 42
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
    Stanovisko ČGS k zahájení územního řízení na "plynovod pro plánovanou výstavbu na pozemcích parc. č.p. 661/1, 661/2 v obci a katastrálním území Svatava"
Článek
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"