Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ČSAV
Článek
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    85 let člena korespondenta ČSAV Františka Fialy
    Člen korespondent ČSAV František Fiala již není mezi námi
    Člen korespondent ČSAV František Fiala osmdesátníkem
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Das korrespondierende Mitglied der ČSAV, univ.-Prof. RNDr. Josef Vachtl, DrSc. fünfundsiebzigjährig
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava
    Z činností vědeckého kolegia geologie a geografie ČSAV
    Z činnosti zeměvědných kolegií ČSAV a SAV
    Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV
    Zemřel člen korespondent ČSAV Josef Svoboda
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
Seriál
    Informace z ČSAV a SAV
    Přírodovědné práce ústavů ČSAV. Nová série
    Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd
    Studie archeologického ústavu ČSAV
    Studie ČSAV
    Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV