Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Deformácia
Článek
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)