Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Devonská
Článek
    Devonská invaze obratlovců na souš: Nejstarší obojživelníci
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.