Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dioritové
Článek
    Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic