Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Diverzity
Článek
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů