Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    DOC
Monografie
    Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft CSc
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. : (9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
Článek
    ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc.
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem
    Doc. dr. Jan H. Bernard CSc. sedmdesátiletý
    Doc. Dr. Ján Seneš,DrSc. - the father of Paratethys - 65 years old
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
    Doc. Ing. Alois Dubanský, DrSc.
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Jan Šilar, CSc., šedesátiletý
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. zemřel
    Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc. - seventy years old
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984)
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc.
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity
    Increased dissolved organic carbon (DOC) in central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity of climate change
    Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity or climate change
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc.
    K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
    K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc.
    K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc
    Long-term changes in DOC in two Czech watersheds - why are not there any?
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
    Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc.
    To the anniversary of doc. RNDr. Ivan Kraus, CSc.
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)
    Za Doc. Dr. Habil. Janinou Oszast
    Za Doc. Dr. Vladimírem Kalabisem
    Za doc. RNDr. Iljou Pekem, CSc.
    Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Zemřel doc. Dr. Ing. Arnošt Dvořák, DrSc.
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.