Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dutiny
Článek
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Sprašový pseudokras. Unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Umělé dutiny pod zemským povrchem
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly?