Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dvojakou
Článek
    Výskum sond v karbonátových kolektoroch s dvojakou pórovitosťou