Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Eventy
Článek
    Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)