Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Evropské
Monografie
    Exkurzní průvodce k Sedmé Evropské paleobotanické a palynologické konferenci
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
    IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
    Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
    Trpaslík v evropské kultuře
Článek
    2. evropské sympozium o penetračních zkouškách
    21. Generální konference Evropské geofyzikální společnosti
    22. zasedání Evropské seizmologické komise
    150. výročí nejstarší evropské rezervace
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Bludné mořské víry a evropské klima. Jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Evropské sympozium o fluidních inkluzích v Göttingenu v NSR
    Je odpoledne a venku prší žáby aneb Evropské větrné bouře a tornáda
    Katastr v Evropské unii
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres Evropské geologické unie
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Prostorová proměnlivost kolísání řad ročních úhrnů srážek v evropské oblasti
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2007-2013.