Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Exoskeleton
Článek
    Articulated exoskeleton of the Trilobite Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 in the Moravian Karst (Trilobita, Czech Republic)
    Cemented epibionts on the exoskeleton of the odontopleurid trilobite Selenopeltis vultuosa tenyl Šnajdr, 1984