Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Exoskeletonů
Článek
    Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    O několika abnormalitách trilobitových exoskeletonů ze středočeského staršího paleozoika
    Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku