Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Galenitu
Článek
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)