Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geodetické
Článek
    Geodetické metódy sledovania svahových pohybov
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
    Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce