Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Glaciální
Článek
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
    Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku
    Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie)