Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granitoidech
Monografie
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
    Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
Článek
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Polygonální fasety na granitoidech
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Zlato v granitoidech