Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granulitů
Článek
    Chemismus a radioaktivita jihočeských granulitů
    Chemismus granulitů a jejich nerostů z Nových Vilemovic u Javorníka
    Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny