Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granulity
Článek
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Granulity Českého masívu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Granulity taveniny vmístěné do spodní kůry
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu