Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    GRP-1
Článek
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Veporikum vo vrte GRP-1