Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hlín
Článek
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Záznam paleopovodní u Mohelnice na střední Moravě před počátkem tvorby nivních hlín