Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hloubkách
Monografie
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI)
Článek
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích