Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Holocenskie
Monografie
    IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny
Článek
    Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczego na przykladzie rozwoju stozka aluvialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)
    Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)